HILVERSUM – Veel inwoners van Wijdemeren zijn nog tegen de fusie. Toch hebben zowel GroenLinks Hilversum als GroenLinks Wijdemeren het fusievoorstel aangenomen. Hoe zou deze besluitvorming tussen de partijen tot stand zijn gekomen? Jan Kastje, fractievoorzitter van GroenLinks Hilversum, vertelt hier meer over.

Hoe denkt GroenLinks over de fusie en waarom?
“Daar zijn wij niet op tegen. Dat formuleer ik zo omdat ik zie dat deze regio eigenlijk zoveel met elkaar gemeen heeft, qua geschiedenis, natuur en wonen, dat het eigenlijk beter is voor onze inwoners om er één gemeente van te maken. Maar tegelijkertijd, mensen moeten dat ook willen. Dus als Hilversum moet je daar voor open staan als Wijdemeren dat wil. Ik denk dat we daar beter van worden maar als Wijdemeren niet wil, dan moeten we dat ook niet opdringen.”

Hoe luisteren jullie als partij naar de meningen van de inwoners?
“Dat doen we via onze eigen leden, dat zijn natuurlijk ook inwoners. Ik ben zelf ook inwoner dus ik vind daar ook wat van. Je spreekt ook met mensen op het moment dat je vrijwilligerswerk doet, dat doe ik ook. Dan ga je je afvragen wat zij er nou van vinden. Je leest de krant, en je ziet op een gegeven moment wat er aan initiatief is gedaan in Wijdemeren met 7000 handtekeningen. Zulke dingen neem je allemaal mee in hoe je erover denkt.”

Waren de meningen in de partijen heel erg verdeeld of waren jullie al snel tot een unaniem besluit?
“Bij het verkiezingsprogramma bepaal je met elkaar wat de uitgangspunten zijn voor Hilversum. Leden discussiëren over dat verkiezingsprogramma en leden stellen het vast. Dus dat is je kader en daar zijn wij vrij snel uit binnen GroenLinks. Een voorbeeld daarvan is dat we de GroenLinks afdelingen van Hilversum en Wijdemeren op één afdeling hebben geplaatst. Daardoor ben je samen sterker.”

Bij D66 waren de meningen nog verdeeld per fractie,  maar dat is bij GroenLinks dus niet het geval. Zijn ze het over het algemeen met elkaar eens?
“Ik heb in 2010, toen ik hier raadslid werd, in initiatief genomen om het regionaal af te stemmen. Dus we hebben drie, vier of soms zelfs vijf keer per jaar een dag waarbij we als alle GroenLinks fracties in deze regio, zoals Weesp, Huizen, Gooismeren, Wijdemeren en Hilversum, bij elkaar gaan zitten. Dan bespreken we dingen zoals bijvoorbeeld de fusie. Ook de bestuurskrachtonderzoeken, die nu lopen, stellen we met elkaar af en we discussiëren over wat we daar nou van vinden. We delen dingen met elkaar alsof we deze regio als één grote regio zien. We delen dus dan ook dat we die kant op willen, alleen verschillen we nog in de snelheid waarmee we dat willen. Maar over het algemeen zijn wij het met elkaar eens. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel onverstandig dat D66 met een persbericht naar buiten komt terwijl ze het onderling nog niet met elkaar eens zijn.”

Komt de overeenstemming van meningen van de verschillende GroenLinks fracties doordat ze onderling sowieso al samenwerken, en dat ze daarom ook al een voordeel zien in een samenwerking als één gemeente?
“Ik denk dat we als GroenLinks wat meer naar inhoud kijken. Daardoor praten we al jarenlang regelmatig met inhoud met elkaar over onderwerpen. Zo zorg je dat je met elkaar een verdeeld kader hebt, over hoe je nou naar deze regio kijkt en dat scheelt.”

Maar andere partijen kijken toch ook naar de inhoud?
“Scherp. Natuurlijk, maar ik heb het over GroenLinks en ik zeg niet dat andere partijen dat niet doen. Ik zeg wel, dat als ik er naar kijk, ik het niet handig vind van D66 dat ze al naar buiten gaan zonder dat ze het eens met elkaar zijn. Dat lijkt mij niet slim, want dan heeft iedereen van: ‘D66, waar sta je nou?’ Wij zijn het met D66 ook eens als het gaat over de hele gemeente, maar we verschillen met elkaar van mening over hoe snel je dat zou moeten willen. Als je je inwoners niet mee krijgt, dan gaat het, volgens mij, niet.”