De gemeente Hilversum heeft al langere tijd plannen voor het vernieuwen van het stationsgebied. Daar is natuurlijk tijd voor nodig, maar ook ruimte. Plannen voor de sloop van het Gemeenschappelijk Administratiekantoorgebouw aan het Stationsplein, worden steeds realistischer.

De gemeente Hilversum heeft het GAK-gebouw onlangs aangekocht. Ze willen de plannen voor het stationsgebied waarmaken en de sloop van het GAK-gebouw is een onderdeel van dit project. “Het is lastig om van het gebied een samenhangend, logisch en aantrekkelijk stationsgebied te maken. Daarom pakken we het hele stationsgebied nu aan. Het GAK-gebouw wordt meegenomen in de integrale plannen,” aldus een communicatieadviseur* van de gemeente Hilversum.

Verschillende erfgoedverenigingen hebben het plan voor de sloop van het gebouw geprobeerd te stoppen. “Voorop gesteld zijn wij het eens met het plan van de gemeente dat je vanaf het station een goede verbinding moet hebben richting het centrum, dus daar gaat het wat ons betreft helemaal niet over. Alleen vinden we dat het GAK-gebouw prima zou kunnen worden opgenomen in de nieuwe plannen rondom het stationsgebied,” zegt Henk Dirkx, architect en lid van de erfgoedvereniging Albertus Perk.

Maar zelfs na het initiëren van een bouwhistorisch onderzoek en een “scan” gericht op de duurzaamheid van het gebouw, dat in 1980 werd geopend, is dit toch afgewezen door de gemeente. “Jarenlang al worden dingen met het gebouw geprobeerd, alleen hebben alle onderzoeken en ontwikkelingen tot nu toe niet tot herontwikkelingen geleid. Dat zegt ook wat over het pand zelf. Als er kansen waren geweest, hadden we er wel iets langer over nagedacht”, aldus de communicatieadviseur. “Het GAK-gebouw staat al langere tijd leeg en wordt niet nuttig gebruikt.”

Architect Dirkx denkt hier anders over: “We hebben bijvoorbeeld leerlingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gevraagd of ze bij een project wilden onderzoeken of er nog mogelijkheden liggen bij het gebruik van dit gebouw. Hier zijn leuke dingen uitgekomen! Het voorstel is in een korte tijd gemaakt en de ideeën zijn nog niet goed uitgewerkt, maar het geeft wel aan dat het gebouw nog potentie heeft. Dus ook dat aspect doet ons vragen: ‘Waarom moet dit gebouw weg?’ Geef het een kans.”

Het GAK-gebouw is ontworpen door de architect Onno Greiner. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de architect. Toch moet Hilversum begin 2018 afscheid gaan nemen van het gebouw voor de vernieuwing van het stationsgebied.

 

*Naam bekend bij de redactie.