Afgelopen gemeenteraad hebben drie partijen een motie ingediend om de snelheid op de A27 te verlagen. De partijen GroenLinks, Partij van de Arbeid en Belang van Hilversum willen dat de snelheid naar honderd kilometer per uur gaat. Dit zou moeten zorgen voor minder geluidsoverlast maar ook vermindering van de uitstoot van stikstof en CO2

Hilversum wil op deze manier bijdrage doen aan de vermindering van uitstoot en een beter milieu. Onderwerpen die de laatste tijd vaak in het nieuws komen “Met betrekking tot de uitstoot van stikstof en de regeringsreactie dat er iets gedaan moest worden, opende zich de mogelijkheid om het probleem van de A27 te bespreken. Het verlagen van de maximumsnelheid op de A27 zou moeten resulteren in minder overlast van geluid en vervuiling van de lucht voor veel mensen in de Indische buurt maar ook in heel Hilversum. Deze motie brengt alleen goed met zich mee het enige nadeel zou kunnen zijn dat de autorijders  zachter zouden moeten rijden. Maar dat is voor een goed doel” Henk Blok voorzitter van Belang van Hilversum.

Door de verbreding van de A27 zijn er veel bomen gekapt, waardoor er meer auto’s kunnen rijden en de overlast toegenomen. Vooral de West-Indische buurt en omstreken heeft last van de auto’s. Eerder is er al een motie ingediend voor het plaatsen van een geluidsscherm om de overlast te verminderen. Maar het college heeft dit afgewezen. De motie van het verlagen van de snelheid dient als eenvervanging voor het geluidscherm. Als de auto’s langzamer gaan rijden is er minder uitstoot en minder overlast voor de inwoners
van Hilversum.