De snelheid op alle snelwegen wordt in de tweede helft van maart verlaagd naar 100 kilometer. Het kabinet besloot deze beslissing te maken om zo de stikstof te verlagen. Eerder was de snelheid overdag al verlaagd naar 100 kilometer maar vanaf maart zullen de bordjes 130 kilometer verdwijnen

GroenLinks in Hilversum en Hilversum Belang hadden al eerder bij het college een motie ingediend om de snelheid te verlagen van de A27. Om de geluidsoverlast te minderen en de CO2 uitstoot te verlagen. De motie die afgelopen gemeenteraad was ingediend voor de aA27 is daarom niet meer nodig.” De regering was ons voor”, aldus Henk blok, Hilversums belang. Deze landelijk beslissing zal groot effect op Hilversum hebben. Henk blok ziet dit als een overwinning.”Minder stikstof en CO2-uitstoot is beter voor de omringde natuur. Niet alleen de natuur zal erop vooruitgaan ook zal er veel minder geluidhinder zijn bij de A27. Voor de mensen in de West Indie-buurt is dit een stapje vooruit. Nu nog de betere geluidswering met betrekking tot de  enorme verkeersherrie van de A27 in die buurt. Maar de eerste stap is gezet niet alleen Nederland maar ook voor Hilversum en haar inwoners.”

In maart gaat de snelheid omlaag op alle snelwegen en op sommige plekken mag er van 19:00 tot 06:00 130 kilometer per uur gereden worden.