In de zaal omringd door glas-in-lood ramen staan stoelen met op ieder een programmaboekje en een vredeskaart. De ruimte is gevuld met de geur van wierook en een serene stilte. Voorin staat een altaar, een tafel met daarop acht kaarsen met daarvoor liggend zes boeken. De kaarsen symboliseren de zes verschillende religies, de andere twee zijn de Godskaars en de Lichtkaars. Soefi’s omarmen alle wereldreligies. De bezoekers kwamen op Eerste Kerstdag naar het Soeficentrum voor een Soefi kerstdienst.

De bezoekers gaan staan zodra iedereen binnen is. Een oudere man genaamd Akbar Helweg begint op een cymbaal te spelen. Zijn vrouw, Noor Helweg, gaat naast hem staan en begeleidt de samenzang. Na de liederen komen de ‘Cherags’ ofwel de ‘Lichtdragers’ binnen. De ‘Cherags’ roepen het goddelijk licht aan. Een van de lichtdragers steekt de kaarsen aan, dit wordt gedaan vanaf de Godskaars. Van links naar rechts symboliseren de kaarsen: Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme. Hierna volgt de Godskaars, die staat middenachter. De Lichtkaars staat middenvoor. Vervolgens symboliseren de kaarsen het Jodendom, Christendom en de Islam.  Na het gebed ‘Saum’ worden de geboorteverhalen voorgelezen, behorend tot de religies die de kaarsen symboliseren. Vervolgens volgt het gebed ‘Salat’ en een lezing uit Gayan van Hazrat Inayat Khan, de stichter van het geloof. Hierna houdt Frank ‘Ganesh’ van der Veer een toespraak over het binnenlaten van het licht in je hart. Na de toespraak zingen en bidden de bezoekers. De lichtjesceremonie volgt. Iedereen in de zaal krijgt een waxinelichtje aangeboden van de ‘Cherags’, ofwel lichtdrager, waarbij hij of zij zegt: “Ontvang licht, wees licht, geef licht.” Na een aantal liedjes en een zegen brengen de bezoekers hun kaarsje bij het altaar.

Anna (31) is voor de eerste keer aanwezig bij een dienst. Ze is atheïstisch opgevoed en vertelt: “Ik keek driekwart jaar geleden naar een uitzending over het Soefisme en vond het heel interessant. Het sprak me erg aan.” Ze heeft lang gewacht met het bijwonen van een dienst. “Ik vond het heel spannend om te gaan. Ik ben zolang bezig geweest met mezelf voorbereiden, ik heb in boeken en op internet veel gelezen over het Soefisme. Mijn gedachte was: ‘Dadelijk ga ik naar een dienst en valt het tegen.’ Dat zou een enorme teleurstelling zijn. Het viel me gelukkig mee, het was even mooi als ik had verwacht. Wel dacht ik: ‘Wat vind ik hier nou van?’ Ik ben heel atheïstisch opgevoed. Alles wat ook maar een klein beetje van het materiële afgaat, vinden mijn ouders al zweverig. Af en toe hoor ik hun woorden in mijn hoofd.”

Het Soefisme is een levenshouding waarbij alle andere geloven worden omarmd. “Soefisme is religie als je er religie van wilt leren, filosofie als je er wijsheid van wilt leren, en mystiek als je erdoor geleid wilt worden bij het ontvouwen van de ziel. En het is meer dan deze dingen. Het is het licht, het leven dat voedsel is voor elke ziel en een sterfelijk wezen tot onsterfelijkheid opheft. Het is de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid,” aldus Inayat Khan, stichter van het geloof. Er zijn tien Soefi-gedachten die aansluiten bij de levenshouding: Er is één God, er is één meester, er is één heilig boek, er is één religie, er is één wet, er is één broeder- en zusterband, er is één moraal, er is één voorwerp van lof, er is één waarheid en er is één pad.

Rita van der Veer (61) is de vrouw van ‘Ganesh’. Ze is katholiek opgevoed en is 33 jaar geleden op het Soefipad gekomen. “Ik vind het mooiste aan ons geloof dat iedereen welkom is, dat je iedereen licht kan wensen en dat je een soort verbintenis hebt die je eigenlijk niets kost. Je kan lid worden, een boekje ontvangen en naar bijeenkomsten. Dit hoeft niet, het is eigenlijk heel vrijblijvend. Ook zijn er geen dogma’s en verplichtingen. Je kan altijd komen en je mag altijd gaan. Iedereen is gelijk en dat is eigenlijk het allermooiste. Het soefisme verrijkt mijn eigen katholieke geloof.”

Frank ‘Ganesh’ van der Veer (62) is leider van het Soeficentrum in Hilversum. “Eigenlijk hebben alle geloven dezelfde onderstroom. Als je alle regels ervan af haalt, is de boodschap hetzelfde. Dat is waar het om gaat.” Van der Veer is, net zoals zijn vrouw, 33 jaar geleden in aanraking gekomen met het geloof. Soefi’s, aanhangers van het soefisme, zijn op pad om zo zuiver mogelijk te worden. Soefi betekent dan ook zuiver. Van der Veer komt uit een katholiek gezin, maar vond het allemaal maar uiterlijk vertoon. “Ik kwam een Soefi-embleem tegen in de krant, ‘Soefidienst met lichtceremonie’, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben ernaartoe gegaan. Alle religies brengen eigenlijk hetzelfde verhaal, dat vond ik een eyeopener. De dienst was destijds in de Remonstrantse kapel, hier in Hilversum”, aldus Van der Veer.

Na de dienst ruikt de ontvangstruimte naar koffie en koekjes. Iedereen loopt naar elkaar toe en niemand staat alleen. Op de vredeskaarten, die op de stoelen lagen, worden wensen geschreven. De bedoeling is dat je je eigen geschreven vredeskaart aan iemand in de ruimte geeft. Van der Veer neemt nog een keer het woord en bedankt een aantal mensen die het soeficentrum steunen. De bezoekers kunnen een kaars meenemen naar huis met een kerstkaartje eraan.