HILVERSUM – Olaf Streutker is al 2 jaar fractievoorzitter van het CDA in Hilversum. Daarnaast werkt hij ook nog bij ABN Amro. Desondanks maakte hij tijd vrij om over zijn werk bij het CDA te vertellen! De vier kernbegrippen van het CDA zijn hierbij het middelpunt.

Hoe zou u de ideologie van het CDA omschrijven?
“Het CDA baseert zich op de grondslag van de christendemocratie. De katholieken en protestanten vormen samen het CDA. Wij hebben vier kernbegrippen: solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Solidariteit is het opkomen voor zwakkere mensen in de samenleving. Wij vinden het geen probleem dat mensen die meer verdienen ook meer betalen en dat mensen die minder verdienen ook meer ontvangen. Het tweede begrip is rentmeesterschap. Dat is het beter achterlaten van de wereld dan hoe we die hebben gekregen. Dit doe je door met dingen bezig te zijn die op langere termijn goed zijn. Gespreide verantwoordelijkheid is ook belangrijk voor ons. Daar bedoelen we mee dat de overheid klaar staat voor de inwoners, maar wat de inwoners zelf kunnen, moeten ze ook zelf doen. Het laatste begrip is publieke gerechtigheid. Oftewel, iedereen is gelijk voor de wet. Het mag niet zo zijn dat je wordt voorgetrokken als je meer geld of vriendjes hebt.”

Er is sprake van een ledendaling bij politieke partijen, merkt u dit bij het CDA?
“Ja, dit merken wij wel. Vroeger was het heel normaal dat je lid werd van een politieke partij. Tegenwoordig willen mensen zich niet meer binden. Er zijn veel meer zwevende kiezers dan vroeger. Teleurstelling in de politiek speelt daarin ook een rol. Teleurstelling zorgt ervoor dat mensen geen zin hebben om lid te worden van een partij. Dat vind ik erg jammer, al zijn wij wel heel actief bezig met het betrekken van nieuwe mensen bij onze partij!”

Hoe verloopt de interne besluitvorming binnen een lokale afdeling van een politieke partij?
“Het bestuur is verantwoordelijk voor de leden. De leden hebben stemrecht over de koers van de partij. De fractie gaat vervolgens aan de slag met het door de leden gekozen programma. Met het verkiezingsprogramma gaan wij de raad in. Dan kijken we in hoeverre alle ideeën te realiseren zijn. De raadsleden bepalen vervolgens wat het college wordt en zij vormen een coalitie. De coalitie is de samenwerking die je met elkaar afspreekt. Ik vind persoonlijk dat we in de raad een klimaat moeten hebben waarin we dingen vanuit de coalitie inzetten, maar wel luisteren naar wat anderen daarvan vinden. Want de andere raadsleden zijn ook vertegenwoordigers van de inwoners. Dus ik vind het belangrijk dat we ook luisteren naar wat er leeft en wat de alternatieven van collega’s zijn.”

Hebben jullie je in de afgelopen paar jaar op een bepaalde manier ontwikkeld in de samenleving?
“Landelijk gezien beweegt dat wat heen en weer. Het gaat dan vaak over links en rechts. Rechts is conservatiever en links progressiever. Binnen het CDA zijn er wel degelijk mensen die wat progressiever zijn. Die zijn op zoek naar veranderingen om meer op te komen voor de zwakkere mensen in de samenleving. Ik kijk er zelf ook kritisch naar, maar sta er toch wat progressiever in.”

Hoe verloopt de samenwerking tussen CDA en andere partijen in Hilversum?
“We hebben partijen die wat dichter bij ons staan, maar wij kunnen als CDA wel met alle partijen samenwerken. Met de PVV samenwerken zou voor ons wel moeilijker zijn, omdat hun uitgangspunten zo ver weg zitten van wat ik waardevol vind.”

Het populisme is sterk in opkomst, wat vindt u daarvan?
“Je ziet dat mensen vooral in oneliners praten. Hiermee gaan ze nuances uit de weg en doen ze uitspraken die in de praktijk onuitvoerbaar en oneerlijk zijn. Als Wilders zegt: ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’, en mensen antwoorden met ‘minder, minder, minder’, dan vind ik zo’n uitspraak polariserend. Populisten praten in dat soort taal en doen daarmee onrecht aan hele grote groepen mensen. Dat werkt generaliserend en dat vind ik absoluut niet kunnen. Ik durf wel te zeggen dat heel het CDA er zo over denkt.”