De SP-Hilversum voert al sinds 2002 actie tegen de chloortransporten door Hilversum, en met succes. Sinds 2013 rijden er geen chloortreinen door Hilversum. Toch schreef burgermeester Pieter Broertjes naar de gemeenteraad dat 10% van het vervoer door Hilversum gevaarlijke stoffen bevat.

In 2006 werd bekend dat de chloortransporten zouden stoppen. In 2013 bleek dat er nog steeds chloortreinen door Hilversum reden. “In 2006 werd aangekondigd dat transporten zouden stoppen. Iedereen blij. Maar wat bleek, in 2013 kwamen wij erachter dat er nog steeds chloortransporten door Hilversum reden. Weliswaar niet vaak maar ze waren er wel. En zonder dat inwoners of politici dat wisten. De SP trok meteen bij de gemeente en de burgemeester aan de bel. Dit was niet de afspraak. En waarom wist niemand iets? De burgemeester heeft de handschoen opgepakt en is in Den Haag gaan praten met als resultaat dat de chloortransporten nu over de Betuwelijn gaan en niet meer door Hilversum. Wat dat betreft zijn we nu dus heel tevreden,” aldus Bianca Verweij, fractievoorzitter SP-Hilversum.

Wat nu overblijft zijn transporten van andere gevaarlijke stoffen. Het liefst ziet de SP die transporten helemaal verdwijnen. “Nu heeft de burgemeester aangekondigd dat hij elk kwartaal op de hoogte gehouden wil worden van de transporten met gevaarlijke stoffen en dat hij extra veiligheidsmaatregelen wil. Heel goed! Wij zullen de burgemeester vragen om de rapportages en maatregelen die hij heeft getroffen om meer transporten te voorkomen, hoeveel giftreinen er reden en welke extramaatregelen er zijn getroffen. Dit kan bijvoorbeeld bij de jaarlijkse behandeling van stukken over de veiligheidsregio,” meldt Bianca Verweij.