HILVERSUM - Ook in Hilversum hebben starters nog steeds moeite met het vinden van een woning. Vooral het aantal ‘jonge’ starters dat een woning zoekt stijgt in Hilversum en omgeving. Navraag bij woningcorporatie Het Gooi en Omstreken leert dat het aantal als starter ingeschreven woningzoekenden de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven in Hilversum en omgeving.

Hoewel het aantal als starter ingeschreven woningzoekenden dus de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven zijn er wel verschillen in de verschillende groepen starters. ‘’Binnen deze groep is het aantal starters van 23-35 jaar en 35-35 jaar licht gedaald. Oudere groepen zijn ongeveer gelijk gebleven. Alleen de groep tot 23 jaar is flink gestegen en is nu zo’n 10% van het aantal ingeschreven starters.’’ , vertelt Mieke Wester van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

De woningcorporatie heeft daarom ook plannen gemaakt om de starter in Hilversum en omstreken te helpen. ‘’Het Gooi en Omstreken wil betaalbaar wonen ook in nieuwbouwwijken mogelijk maken en op die manier zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. De woningcorporatie gaat daarom de komende tien jaar 1.000 nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelen in haar werkgebied. Elke woning die we kunnen toevoegen betekent dat we een extra starter kunnen helpen”, aldus Wester.

Desondanks is het probleem voor starters niet zomaar opgelost. Ook voor de woningcorporatie biedt dit de komende tijd uitdagingen. ‘’Voor zowel Hilversum als de rest van de regio maken wij en de andere corporaties ons hard voor nieuwbouw in de sociale sector. Zoals eerder genoemd heeft Het Gooi en Omstreken dus als doelstelling om de komende tien jaar 1.000 nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen in haar werkgebied. Om deze uitbreidingen te realiseren is de corporatie continue op zoek naar nieuwe locaties,’’ besluit Wester.