Het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied wordt maandagavond gepresenteerd. De stoelen en banken in de burgerzaal raken maandagavond daarom steeds voller. De avond gaat over het afgelopen half jaar en tot welk plan dat geleid heeft.

Wethouders Wimar Jaeger en Floris Voorink, projectleidster Daniëlle Timmer en veel burgers hebben zich 13 november verzameld in het raadhuis. Jaeger zegt dat hij het prettig vindt dat er zoveel mensen aanwezig zijn: “Vanavond krijgen we het resultaat te zien na vele jaren en tientallen participatiebijeenkomsten: het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied.” Jaeger vertelt dat dit plan er met “ongelooflijk veel inspraak” is gekomen van verschillende partijen. “Ik vind het bewonderenswaardig dat er zoveel energie door velen van u is ingestoken. Wat was nou eigenlijk de bedoeling? We wilden het station weer onderdeel laten worden van de stad, het centrum, van de markt en van de Groest. Het station is de belangrijkste toegangspoort van de stad.”          

Jaeger zegt dat iedereen soms “water bij de wijn moeten doen: want ja, ook dit plan doet hier en daar helaas pijn voor omwonenden, omdat het hier en daar overlast geeft. Pijn voor de automobilist, maar ook pijn voor de belastingbetaler. Toch willen we dat Hilversum meer sfeer krijgt; dat Hilversum een prettigere plek is om te leven, om te wonen en om uit te gaan. We willen Hilversum beter maken. Laten we dat einddoel niet uit het oog verliezen.”

Vervolgens krijgt Daniëlle Timmer, projectleidster van het stationsgebied, het woord en laat het stedenbouwkundig plan zien. Ook zij legt de nadruk op de vele inspraak van burgers en organisaties: inloopbijeenkomsten, klankbordgroepen en professionele partijen zoals de NS en de Fietsersbond. “Een van de dingen die we willen doen, is een aangename en veilige plek voor fietsers en voetgangers maken.”

Na de presentatie kan iedereen vragen stellen. Een “in de winter busreiziger” maakt zich zorgen over de tocht bij het wachten op de bus. Daniëlle geeft aan dat dit een “punt van aandacht” is. “We hopen dat door de plaatsing van bomen, zitelementen en misschien een afdak, dat probleem kunnen beperken.”

Burgers hebben ook vragen over de verdiepte aanleg onder het Schapenkamp. Voorink: “Het is wel iets waar we heel goed over na moeten denken. Maar dit zorgt wel voor een obstakelvrije oversteek voor fietsers en voetgangers.” Voorink vertelt dat “gaan we verder met de tunnel of niet?” een vraag is die gesteld gaat worden aan de raad.

Een bewoner tussen de Groest en Schapenkamp maakt zich zorgen over de drukte bij sommige straatjes. “Medebewoners staan soms twintig minuten te wachten voordat ze durven over te steken om bij hun woning te komen. Dit is omdat de fietsers geen rekening houden met elkaar en je knettergek wordt van de toeters van de scooters, er zijn zoveel dingen aan de hand.” Dit gebied ligt op de rand van het stationsgebied. Voorink: “Alles wat we doen heeft impact. We hebben van de gemeenteraad meegekregen dat we echt naar het stationsgebied moeten kijken.” Voorink vindt het wel een hele waardevolle opmerking.

Nadat alle vragen zijn beantwoord, sluit Voorink de avond af. “Dank en waardering voor iedereen die mee heeft gedacht en heeft meegeholpen. Ik hoop dat iedereen naar huis gaat met het idee: ‘er is wel heel goed over nagedacht, er is goed geluisterd’ en belangrijk is als we dit met z’n allen slim aanpakken, kunnen we Hilversum een heel stuk mooier en beter maken dan dat het nu is. Iedereen die nu het gevoel heeft dat er niet goed geluisterd is, dat er dingen zijn die echt ontzettend belangrijk zijn, wil ik er ook op wijzen dat je kunt inspreken bij de raadscommissie.”