De boeren zijn woensdag 16 oktober naar Den Haag vertrokken als protest tegen de stikstof maatregelen. Dit komt omdat ze, na de actie van 1 oktober, nog steeds niet de gewenste reactie van de Raad van State hebben kunnen afdwingen.

Op 1 oktober hebben de boeren niet alleen in Den Haag geprotesteerd, op weg naar Den Haag hebben er nog ongeveer 100 boeren een tussenstop gemaakt in Hilversum. Met grote spandoeken met de teksten zoals: “Na jaren reduceren gaan wij niet nog verder uit de kleren”, stonden ze voor het NOS-gebouw in het mediapark. Het was een rustig protest waar de politie niet aan te pas hoefde te komen.

De Raad van State wil dat de stikstofuitstoot in Nederland drastisch wordt verminderd. Op het moment is het er te veel en een groot deel daarvan komt door de agrarische sector, volgens hen. De aanmaak ontstaat doordat twee stoffen met elkaar samensmelten en zo een schadelijke stof creëren, namelijk stikstof.

De boeren zijn het hier niet mee eens. Ze vinden dat de Raad van State kijkt naar de verkeerde sector. Zij vinden dat de agrarische sector niet de grootste vervuiler is en dat “de grootste vervuilers worden gespaard” zoals er wordt aangegeven in de brief van Farmers Defence Force voor de actie van 16 oktober.

De twee stoffen die in de agrarische sector vrijkomen zijn stikstof en waterstof, gecombineerd maken deze de stof ammoniak aan (een van de verschillende soorten stikstof). Ammoniak komt vooral vrij door dieren, zo geeft de mest van een koe deze stof vrij. Wat het gevolg hiervan is, is dat de ammoniak neerdaalt op planten die weinig stikstof nodig hebben maar ook op planten die er juist door groeien. De planten die het minder nodig hebben zullen slechter groeien en de dieren die daarvan leven zullen het dus zwaarder krijgen.