Artikelen met onderwerp 'buurthuis'

Een treinreis door de avond

Een treinreis door de avond

De deurbel gaat, in de verte gaat een telefoon over, maar het blijft stil aan de andere kant. Nogmaals gaat de deurbel, een mevrouw met een snerpende stem vraagt geïrriteerd: “ja je komt voor die treinen zeker? Ik doe nu de deur voor je open, maar de volgende keer moet je gewoon via de andere ingang gaan.” Nog voordat er een reactie komt is de stem weer weg en gaat de deur open. De avond presentatie Van Eurofima tot RailJet in wijkcentrum Lopes Dias kan beginnen.

Commissievergadering buurthuizen

Commissievergadering buurthuizen

Op een koude oktobermiddag is er in een volle raadszaal een vergadering over de begroting van Hilversum in 2020. Een van de punten waar over wordt gediscussieerd is de herbouw van buurthuis De Kleine Lelie. Vanuit verschillende fracties komen er vragen over de kosten en het maatschappelijk belang van de herbouw van het buurthuis.

Interview buurthuizen met Malika Boumadkar

Interview buurthuizen met Malika Boumadkar

Malika Boumadkar is raadslid van Hart voor Hilversum en praat over de buurthuizen in Hilversum. Het belang dat de buurthuizen in Hilversum blijven bestaan is nog steeds erg groot. “Buurthuizen of wijkcentra zijn fysieke plekken waar mensen samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooral in een tijd van groeiende eenzaamheid is daar veel behoefte aan.”

Buurthuis St Joseph bestaat 15 jaar

Buurthuis St Joseph bestaat 15 jaar

Zo’n tien jaar geleden ontstond de behoefte naar ondersteunende lessen Nederlands. Layla Aboujid en Tukkie Tuk begonnen met het geven van taallessen, iedere dinsdagmiddag in het wijkcentrum. Het merendeel van...