Artikelen met onderwerp 'buurthuis'

Commissievergadering buurthuizen

Commissievergadering buurthuizen

Op een koude oktobermiddag is er in een volle raadszaal een vergadering over de begroting van Hilversum in 2020. Een van de punten waar over wordt gediscussieerd is de herbouw van buurthuis De Kleine Lelie. Vanuit verschillende fracties komen er vragen over de kosten en het maatschappelijk belang van de herbouw van het buurthuis.

Interview buurthuizen met Malika Boumadkar

Interview buurthuizen met Malika Boumadkar

Malika Boumadkar is raadslid van Hart voor Hilversum en praat over de buurthuizen in Hilversum. Het belang dat de buurthuizen in Hilversum blijven bestaan is nog steeds erg groot. “Buurthuizen of wijkcentra zijn fysieke plekken waar mensen samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Vooral in een tijd van groeiende eenzaamheid is daar veel behoefte aan.”

Buurthuis St Joseph bestaat 15 jaar

Buurthuis St Joseph bestaat 15 jaar

Al vijftien jaar zetten de vrijwilligers van het buurtcentrum zich in om wonen, ontmoeten, eten, zorg, activiteiten, advies en gezelligheid aan mensen uit de buurt te kunnen bieden. Vanuit St...