Artikelen met onderwerp 'commissievergadering'

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

De winterse kou en gure wind razen ongenadig rond het gemeentehuis van Hilversum. Het is al donker buiten wanneer de commissievergadering op woensdag 15 januari 2020, om zeven uur ’s avonds begint. Crailo staat bekend als voormalige militaire basis met asielzoekerscentrum. Het wordt nu hoofdzakelijk bewoond door anti-kraak huurders, maar moet binnen enkele jaren functioneren als autoluw en energiepositief buurtschap. Op de agenda staat de bespreking van “ruimtelijke ordening en wonen” van dit utopische plan: een toekomstig groene dorpje gelegen vlak buiten Hilversum.

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Tijdens de commissievergadering over ruimtelijke ordening en wonen in buurtschap Crailo, van woensdag 15 januari 2020, zetten verschillende partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van het ambitieuze plan. Het college van B&W stemde in december 2019 al in met zowel het stedenbouwkundigplan, als het landschapsplan. Een concreet bestemmingsplan is er nog niet. Een duidelijke structuurvisie echter wel. Het project wordt utopisch en toekomstbestendig genoemd door zowel rood als rechts. 

Onwetendheid over 20 miljoen extra lenen bij commissievergadering.

Onwetendheid over 20 miljoen extra lenen bij commissievergadering.

Mensen lopen druk rond om elkaar te spreken, elkaar nog de laatste papieren rond te geven of om nog koekjes en koffie uit te delen. In het Raadhuis in Hilversum, een grote bruine zaal met stoelen die groen bekleed zijn, vindt de commissievergadering plaats over de begroting en de belastingverordeningen voor het aankomende jaar. Het gaat zo ook over leningen waar nog heel wat verwarring over is.

Commissievergadering buurthuizen

Commissievergadering buurthuizen

Op een koude oktobermiddag is er in een volle raadszaal een vergadering over de begroting van Hilversum in 2020. Een van de punten waar over wordt gediscussieerd is de herbouw van buurthuis De Kleine Lelie. Vanuit verschillende fracties komen er vragen over de kosten en het maatschappelijk belang van de herbouw van het buurthuis.

Onderzoek verbinding Oost-West zorgt voor positieve reacties

Onderzoek verbinding Oost-West zorgt voor positieve reacties

HILVERSUM – Op de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen van donderdag 13 juni is positief gereageerd op de onderzoeksopdracht Verbinding Oost-West van wethouder Arno Scheepers. De wethouder had de vorige commissievergadering nog niks concreets op tafel liggen, maar wist met behulp van insprekers het vertrouwen van de commissieleden te winnen.

Verdwijnen dagactiviteitencentrum voor psychiatrische patiënten zorgt voor onrust

Verdwijnen dagactiviteitencentrum voor psychiatrische patiënten zorgt voor onrust

Een verslag over het eerste deel van de Commissievergadering Zorg en Samenleving. Tijdens de Commissievergadering van 16 januari was een belangrijk onderwerp op de agenda het opvangen van de gedupeerde (ex) psychiatrische patiënten die, door het sluiten van de DAC WESPP, hun dagbesteding kwijt zijn. Tijdens de vergadering kwamen twee mensen inspreken die nogmaals dringend verzochten om een alternatief te regelen.

Citymarketing Hilversum: 9 ton waard?

Citymarketing Hilversum: 9 ton waard?

Tijdens de commissievergadering op 22 november werd het voorstel voor Live Hilversum doorgenomen door de commissie Economie en Bestuur. Lees hier wat de partijen van het voorstel vinden.