Artikelen met onderwerp 'Gemeente'

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

De winterse kou en gure wind razen ongenadig rond het gemeentehuis van Hilversum. Het is al donker buiten wanneer de commissievergadering op woensdag 15 januari 2020, om zeven uur ’s avonds begint. Crailo staat bekend als voormalige militaire basis met asielzoekerscentrum. Het wordt nu hoofdzakelijk bewoond door anti-kraak huurders, maar moet binnen enkele jaren functioneren als autoluw en energiepositief buurtschap. Op de agenda staat de bespreking van “ruimtelijke ordening en wonen” van dit utopische plan: een toekomstig groene dorpje gelegen vlak buiten Hilversum.

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Tijdens de commissievergadering over ruimtelijke ordening en wonen in buurtschap Crailo, van woensdag 15 januari 2020, zetten verschillende partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van het ambitieuze plan. Het college van B&W stemde in december 2019 al in met zowel het stedenbouwkundigplan, als het landschapsplan. Een concreet bestemmingsplan is er nog niet. Een duidelijke structuurvisie echter wel. Het project wordt utopisch en toekomstbestendig genoemd door zowel rood als rechts. 

Gemeente wil spreekrecht inperken

Gemeente wil spreekrecht inperken

Regie Redmeijer (51), gemeenteraadslid bij Hart voor Hilversum, is van mening dat er iets moet veranderen: “Ik vind dat we onze burgers tekortdoen. Het inspreekrecht op niet geagendeerde onderwerpen doet...

“We moeten iets gaan bereiken, zodat er geen overlast is”

“We moeten iets gaan bereiken, zodat er geen overlast is”

Balliballi035, een Hilversumse organisatie die zich inzet voor de jeugd, organiseert tijdens de ramadan nachtelijke zaalvoetbaltoornooien. Vier dagen per week verzamelen zestig tot zeventig jongeren zich in hun sportkleding vanaf 0.30 uur in sporthal Lieberg om te gaan voetballen. Jongerencoach Youssef Douzi vertelt dat ze dit gestart zijn om de overlast, die zich vaak voordeed tijdens de ramadan, tegen te gaan.

De zoektocht naar een fietsenstalling op het station

De zoektocht naar een fietsenstalling op het station

HILVERSUM – Uit onderzoek van de Fietsersbond is gebleken dat het één op de vijf fietsende treinreizigers niet altijd lukt om een stallingsplek voor hun fiets te vinden op of bij een station. Wim Bot, (inter)nationaal beleidsadviseur van de Fietsersbond, meldt dat het aanbod van stallingen nog steeds tekortschiet, ook al zijn de meeste fietsers tevreden met de nieuwe stallingen die zijn geplaatst.

Expertgesprek fietsbeleid Hilversum

Expertgesprek fietsbeleid Hilversum

Donderdag zes november was er in het raadshuis van Hilversum een avond georganiseerd om het huidige fietsbeleid te evalueren. De avond was georganiseerd door het CDA en de SP en werd geleid door Evert Jan Kruijswijk Jansen en Bianca Verweij

“Ik snap dat het niet mag, maar dat maakt het wel extra leuk”

“Ik snap dat het niet mag, maar dat maakt het wel extra leuk”

HILVERSUM - Het festivalseizoen komt er weer aan. Dat betekent dat er weer volop kan worden genoten van allerlei evenementen. Wat velen niet weten, is dat onder de radar ook nog vele illegale evenementen zich schuilhouden. Deze zogenoemde 'raves' zijn kleine festivals waar geen vergunning voor is aangevraagd terwijl dit volgens de Algemene Plaatselijke Verordening wel zou moeten. Waarom kiest een organisator daarvoor en hoe gaat dat in zijn werking? Verslaggeefster Eva Breda spreekt met Hilversumse rave-organisator Floor.

Hilversum – Wijdemeren net Ajax – Feyenoord

Hilversum – Wijdemeren net Ajax – Feyenoord

“Samen bereiken we veel meer”, stelt de VVD. Toch kennen de fusieplannen ook felle tegenstanders in de gemeenteraad: “Nee tegen Gooistad”, roept de SP. De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het voorstel om Hilversum met Wijdemeren te fuseren. Over de fusie van Hilversum met Wijdemeren is niet iedereen positief.

Sloop GAK-gebouw begin 2018 gepland

Sloop GAK-gebouw begin 2018 gepland

De gemeente Hilversum heeft al langere tijd plannen voor het vernieuwen van het stationsgebied. Daar is natuurlijk tijd voor nodig, maar ook ruimte. Plannen voor de sloop van het Gemeenschappelijk Administratiekantoorgebouw aan het Stationsplein, worden steeds realistischer.

ROOD: Meer jongeren in de politiek!

ROOD: Meer jongeren in de politiek!

De jongerenafdeling van de SP zet zich voor meer jongeren in de politiek. Om dit te bereiken willen ze met jongeren in gesprek. In de koffiekamer van het Raadhuis in Hilversum vanmiddag, kwamen jongeren bijeen om thema’s te bespreken hen aangaan.

“Niet alles beslissen vanuit het grote gele huis maar met koekjes in de wijk.’’

“Niet alles beslissen vanuit het grote gele huis maar met koekjes in de wijk.’’

HILVERSUM - Op de eerste participatiebijeenkomst in het raadhuis op 12 januari is veel onrust en discussie. De participatiebijeenkomst gaat over de plannen voor het nieuwe stationsgebied. Op de avond zelf zijn raadsleden en burgers te vinden. In een fractiekamer van het raadhuis spreekt Jerry Braaksma, fractielid van Hart voor Hilversum. Wat vindt Braaksma van het betrekken van burgers bij het maken van grote plannen in Hilversum?

Deadline aanmelden kandidaten Sportverkiezingen nadert

Deadline aanmelden kandidaten Sportverkiezingen nadert

HILVERSUM - De deadline voor het aanmelden van een kandidaat voor de Hilversumse Sportverkiezingen is bijna verlopen. De aanmelding moet namelijk vóór zondag 15 januari binnen zijn bij de gemeente. Het opgeven van de kandidaten kan via een formulier op de website van de gemeente.

Het gebruik van strooizout met 40 procent teruggedrongen

Het gebruik van strooizout met 40 procent teruggedrongen

HILVERSUM – Het koude seizoen is weer begonnen. Gemeente Hilversum meldde op twitter dat ze 600 ton zout hebben opgeslagen om te strooien. Het zout is voor de komende winterperiode en/of zolang als de voorraad strekt meldt Roel van Reenen, Contractmanager team Beheer en Onderhoud van de afdeling Openbare Ruimte in Hilversum.

“Maar 200 van de 87.000 inwoners van Hilversum zijn lid van de VVD”

“Maar 200 van de 87.000 inwoners van Hilversum zijn lid van de VVD”

HILVERSUM - “Met Frits Vogel, goeiemiddag. Ik ben fractievoorzitter van de VVD in Hilversum, hiervoor heb ik vier jaar in de gemeenteraad gezeten en daarvoor in het bestuur van de VVD. Ik ben dus altijd wel politiek actief geweest. Als fractievoorzitter ben ik bezig met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma. Dat doe je immers in een coalitie, en wij zitten in de coalitie in Hilversum samen met de D66, de SP en het CDA. Waarom ik fractievoorzitter ben van de VVD in Hilversum? Omdat ik hier geboren en getogen ben, een liberaal ben en dan wil je dingen doen die passen bij je eigen visie daarop. De enige weg om dat te bereiken, is via de politiek. Vandaar dat ik gekozen heb om de politiek in te gaan.

Medebeheerders de Geus willen meer buurtparticipatie

Medebeheerders de Geus willen meer buurtparticipatie

HILVERSUM - Eén van de punten waar de gemeente van Hilversum volgens de begroting voor 2017 aan wilt gaan werken, is het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en de buurten. Vandaag een interview over buurtparticipatie in Hilversum met Eddie Bakker, Meijndert Ruitenberg en Harry te Pas, mede-eigenaren van buurthuis de Geus.

“Ondanks de warmte een mooie opkomst”

“Ondanks de warmte een mooie opkomst”

HILVERSUM – Ongeveer 30 bewoners uit Hilversum hebben deelgenomen aan het buurtgesprek van het centrum. Tijdens de 12 uur van Hilversum werd dit gesprek gehouden met verschillende leden van de...

Gemeente staat duurzame initiatieven in de weg

Gemeente staat duurzame initiatieven in de weg

HILVERSUM - De gemeente Hilversum lanceerde dit jaar een veel belovende lijst met doelen en bijbehorende plannen ter realisatie voor een duurzaam Hilversum in 2050. Uit een onderzoek van 2015 door Natuur en Milieu onder 400 gemeenten bleek dat Hilversum op plek 389 stond wat betreft duurzaamheid.

12 uur Hilversum lanceert Locali app

12 uur Hilversum lanceert Locali app

HILVERSUM – Inwoners van Hilversum kunnen als eerste van Nederland communiceren met hun gemeente via de mobiele browser app Locali. Afgelopen woensdag 13 september tijdens de 12 uur van Hilversum...

Keerpunt-Zuid wordt realiteit

Keerpunt-Zuid wordt realiteit

HILVERSUM – Bewoners van Hilversum kunnen geen bezwaar meer maken tegen Keerpunt Zuid. De gemeente start dit najaar met de bouw van de woningen voor een kleine groep daklozen. Het...