Artikelen met onderwerp 'Grote Kerk'

Kerkdienst Allerzielen in St. Vitus

Kerkdienst Allerzielen in St. Vitus

Het is 19:30 uur en de kerk zit aardig vol. Zeker de helft van de oude houten banken van de St. Vituskerk is gevuld met mensen. Iedereen luistert aandachtig naar de kalme stem van pastoor J. Dresmé die door de ruimte galmt. “Net als de geboorte van een kind, is ook de dood een wonder.” Vanavond zal Allerzielen worden gevierd, de dag na Allerheiligen waarop gelovigen speciaal bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar zich in het vagevuur bevinden. Elk jaar wordt er op deze tweede dag van november een requiemmis opgedragen. Dit is een katholieke eredienst voor de doden.

500 jaar reformatie herdacht

500 jaar reformatie herdacht

500 jaar geleden sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de handel in aflaten, op de kerkdeuren in Wittenberg. Hiermee ging de reformatie van start. In Hilversum werd deze gebeurtenis afgelopen week herdacht en gevierd.