Artikelen met onderwerp 'laaggeletterheid'

Dictee in Gooise sferen

Dictee in Gooise sferen

Op 17 oktober vindt de derde editie van het ‘Groot Goois Dictee’ plaats in het Raadhuis. Dit dictee staat in het teken van het Gooi en steunt projecten voor laaggeletterden.

In gesprek met projectleider het DigiTaalhuis Gooi: Willemijn Beekman

In gesprek met projectleider het DigiTaalhuis Gooi: Willemijn Beekman

HILVERSUM - Het DigiTaalhuis Gooi is in april gestart met het helpen van mensen die problemen ervaren met taal. Het is een samenwerkingsverband tussen Gooise bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, UWV, Versa Welzijn en het ROCvA. Mensen met zware taalachterstand kunnen terecht voor hulp, maar ook voor mensen die dagelijks kleine problemen ondervinden is er plek bij DigiTaalhuis Gooi.

Oplossingen voor laaggeletterdheid in Hilversum

Oplossingen voor laaggeletterdheid in Hilversum

HILVERSUM - Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Maastricht University, Stichting Lezen en Schrijven (2016) heeft de regionale spreiding van geletterdheid in Nederland onderzocht. Uit dat rapport blijkt dat het percentage laaggeletterden in Hilversum tussen de dertien en zestien procent ligt. Laaggeletterden zijn personen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het percentage in Hilversum ligt boven het landelijke gemiddelde van 11 procent.