Artikelen met onderwerp 'SP'

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

Commissievergadering ruimtelijke ordening en wonen in Crailo

De winterse kou en gure wind razen ongenadig rond het gemeentehuis van Hilversum. Het is al donker buiten wanneer de commissievergadering op woensdag 15 januari 2020, om zeven uur ’s avonds begint. Crailo staat bekend als voormalige militaire basis met asielzoekerscentrum. Het wordt nu hoofdzakelijk bewoond door anti-kraak huurders, maar moet binnen enkele jaren functioneren als autoluw en energiepositief buurtschap. Op de agenda staat de bespreking van “ruimtelijke ordening en wonen” van dit utopische plan: een toekomstig groene dorpje gelegen vlak buiten Hilversum.

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Commissie stelt vragen over haalbaarheid utopisch buurtschap: Crailo

Tijdens de commissievergadering over ruimtelijke ordening en wonen in buurtschap Crailo, van woensdag 15 januari 2020, zetten verschillende partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van het ambitieuze plan. Het college van B&W stemde in december 2019 al in met zowel het stedenbouwkundigplan, als het landschapsplan. Een concreet bestemmingsplan is er nog niet. Een duidelijke structuurvisie echter wel. Het project wordt utopisch en toekomstbestendig genoemd door zowel rood als rechts. 

Meldpunt woningklachten SP is een succes

Meldpunt woningklachten SP is een succes

Voorbeelden van klachten die ingediend zijn, zijn achterstallig onderhoud, verwarmingsproblemen, vocht- en geluidsoverlast en sociale huurwoningen die lang leegstaan. Structurele problemen worden door de SP gemeld aan de Jan Kastje,...

Expertgesprek fietsbeleid Hilversum

Expertgesprek fietsbeleid Hilversum

Donderdag zes november was er in het raadshuis van Hilversum een avond georganiseerd om het huidige fietsbeleid te evalueren. De avond was georganiseerd door het CDA en de SP en werd geleid door Evert Jan Kruijswijk Jansen en Bianca Verweij

Themabijeenkomst SP: “De Gemeente moet bloeden.”

Themabijeenkomst SP: “De Gemeente moet bloeden.”

De themabijeenkomst over schuldhulpverlening van de SP is georganiseerd om er voor te zorgen dat de schuldhulpverlening in Hilversum de beste van Nederland wordt. Op zaterdag 20 oktober zijn verschillende mensen bijeen gekomen om te praten over de huidige situatie en over verbeterpunten.

SP Hilversum vreest voor privacy doemscenario’s

SP Hilversum vreest voor privacy doemscenario’s

De sleepwet, het Facebookschandaal, de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Een serie aan gebeurtenissen en verordeningen die de burger steeds meer met zijn neus op de feiten drukt: privacy waarborgen wordt steeds moeilijker. Bestaat privacy eigenlijk nog wel? SP Hilversum maakt zich grote zorgen hierover en maakt zich daarom hard voor een lokale privacyverordening. “Er wordt tegenwoordig overal data over je verzameld, het is aan de overheid te zorgen dat deze gegevens in goede handen zijn”, aldus fractievoorzitter van SP Hilversum, Bianca Verweij.

SP vindt nieuwe Europese privacywetgeving niet voldoende

SP vindt nieuwe Europese privacywetgeving niet voldoende

Hilversum - Ondanks de Europese privacywetgeving die 25 mei zal ingaan, komt SP Hilversum met een lokale privacyverordening. Fractievoorzitter Bianca Verweij en fractieassistent en tevens 19-jarige wiskundestudent Juri Sampieri hebben zich de afgelopen maanden gebogen over deze verordening. Eva Breda spreekt hen over de keuze voor een lokale verordening en de noodzaak daarvan.

SP wil giftreinen terugdringen

SP wil giftreinen terugdringen

De SP-Hilversum voert al sinds 2002 actie tegen de chloortransporten door Hilversum, en met succes. Sinds 2013 rijden er geen chloortreinen door Hilversum. Toch schreef burgermeester Pieter Broertjes naar de gemeenteraad dat 10% van het vervoer door Hilversum gevaarlijke stoffen bevat.

ROOD: Meer jongeren in de politiek!

ROOD: Meer jongeren in de politiek!

De jongerenafdeling van de SP zet zich voor meer jongeren in de politiek. Om dit te bereiken willen ze met jongeren in gesprek. In de koffiekamer van het Raadhuis in Hilversum vanmiddag, kwamen jongeren bijeen om thema’s te bespreken hen aangaan.

Hilversums zorgen over zorg

Hilversums zorgen over zorg

Dinsdagavond 31 oktober vond opnieuw een themabijeenkomst van de SP plaats. Mensen kwamen bij elkaar in wijkcentrum de Geus om mee te praten over zorg en welzijn in Hilversum.

Een plek waar betrokken Hilversummers terecht kunnen

Een plek waar betrokken Hilversummers terecht kunnen

De Socialistische Partij organiseert in oktober en november vijf themabijeenkomsten. Hier kunnen Hilversummers terecht met opmerkingen, vragen en frustraties over hun woonplaats. Ze kunnen zo hun stem laten horen. De bijeenkomst "wonen" vond zaterdag 21 oktober plaats in wijkcentrum de Geus.

“Het is net zo spannend als de eerste keer”

“Het is net zo spannend als de eerste keer”

In 2011 koos Hilversum haar al als lijsttrekker van de SP. Nu, zes jaar later, kan fractievoorzitter Bianca Verweij zich opnieuw nummer één van de kandidaten noemen. Hoe kijkt ze tegen deze tweede benoeming aan? En wat kunnen we nog meer van haar verwachten?

Op de markt uit de kast voor Coming Out Day

Op de markt uit de kast voor Coming Out Day

Ook in Hilversum was het gisteren Coming Out Day. Op deze dag is er internationaal aandacht voor LHBTI’ers. Op het marktplein konden mensen een foto laten maken waarop zij uit de kast springen. Burgemeester Pieter Broertjes betuigde zijn steun en kwam langs bij de kast.

‘’Ik juich dit initiatief van harte toe!’’

‘’Ik juich dit initiatief van harte toe!’’

HILVERSUM – Het was iets wat al langer op de lijst met wensen stond, stadsgesprekken. Maar hoe efficiënt zijn deze gesprekken. Wordt er naar de burgers geluisterd en als er geluisterd wordt, word er dan ook iets mee gedaan? Hanneke Masselink-Duits van de gemeente-afdeling Cultureel Erfgoed zorgde ervoor dat het eerste stadsgesprek plaats kon vinden. Hoe kijkt zij terug en wat gaan ze verbeteren en wat vinden gemeenteraadsleden van dit initiatief?

“Het socialisme is me met de paplepel ingegoten”

“Het socialisme is me met de paplepel ingegoten”

HILVERSUM - Rahim Agovic is locatiedirecteur van verschillende buurthuizen en algemeen bestuurslid bij de lokale SP hier in Hilversum. Hoe komt een geboren Bosniër nou bij de SP in Hilversum terecht? Op een koude maandagmorgen in buurtcentrum de Lelie spreekt hij onder meer over zijn Bosnische achtergrond en komen we te weten hoe hij al vroeg in zijn leven in aanraking kwam met het socialistische gedachtengoed.

“Mensen moeten wat liever voor elkaar zijn”

“Mensen moeten wat liever voor elkaar zijn”

HILVERSUM - De nog studerende Sasha Leblanc kan zich sinds ongeveer een jaar bestuurslid van de SP noemen. Met haar 24 jaar is ze nog jong voor haar betrokkenheid binnen de politiek. Wat is haar motivatie en wat zijn haar doelen binnen de politiek?

“Hoe goed we zorgen voor de mensen die het slecht hebben, bepaalt wie we zijn”

“Hoe goed we zorgen voor de mensen die het slecht hebben, bepaalt wie we zijn”

HILVERSUM - Al vanaf jonge leeftijd is Nadine Terwiel politiek bewust en actief. Op haar negende begon het met handtekeningen verzamelen voor de vrijlating van Nelson Mandela, voerde zij actie tegen het bewind van Pinochet en op haar twaalfde organiseerde zij op school een staking tegen apartheid. Dit alles nog voor ze wist dat er organisaties als Amnesty International bestonden. Ze raakte betrokken bij verschillende politieke organisaties en de vakbond FNV Jong en FNV Vrouw. Dit alles naast haar carrière. Een motorongeluk bracht hier verandering in en na ruim twee jaar revalideren was ze een hoop kwijt. Ze wilde iets terugdoen voor de samenleving en kwam terecht bij de SP: “Ik ben tweeënhalf jaar geleden bij de SP naar binnen gewandeld en vijf maanden later was ik raadslid.”