Vanaf 2021 is er een fors tekort aan sociale huurwoningen in Hilversum. De berekeningen van de gemeente tonen aan dat er minimaal 11.455 sociale huurwoningen nodig zijn. De gemeente Hilversum heeft in de woonvisie 2016-2020 het minimum vastgesteld voor inwoners met een krappe beurs. Over dit minimum zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties, toch hebben de Hilversumse woningcorporaties al honderden sociale huurwoningen meer verkocht dan afgesproken is.

Verschillende raadsleden vinden dat de gemeente in moet grijpen. “D66 is kritisch naar alle woningcorporaties die onvoldoende inhoud geven aan de gemaakte afspraak. Wij roepen wethouder Kastje nadrukkelijk op in zijn contacten met de woningbouwcorporaties die gemaakte afspraak na te komen,” aldus Edwin Göbbels, raadslid D66. Rebekka Timmer, van de Hilversumse BIJ1, pleit voor een beter woonbeleid: “Wij willen dat de woningcorporaties stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Ook zou er bij elk nieuwbouwproject een hoger percentage, minimaal vijftig procent, sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Het kan niet gebeuren dat er projecten zijn zoals het Postkantoor waar geen enkele betaalbare woning tussen zit.” 

Om het tekort aan sociale huurwoningen in te perken, zullen er meer nieuwbouwprojecten voor sociale huur moeten komen. Een voorbeeld zijn de bouwplannen voor sociale huur aan de Lieven de Keylaan. Na de afronding van de bouw aan de Hilfertsheem en de Da Costaschool bleef een deel van het terrein leeg. Op deze restkavel gaan woningcorporaties Dudok Wonen en De Alliantie in samenwerking sociale huurwoningen realiseren. De restkavel is door de gemeente verkocht aan de woningcorporaties. Er ligt een plan voor 62 sociale meergezinswoningen en negen sociale eengezinswoningen. Als alles spoedig verloopt zal de bouw in het eerste kwartaal van 2020 van start gaan. Naar verwachting zal dan in begin 2021 de oplevering van de woningen zijn.

Dat zijn volgens raadslid Michiel Eerenberg, Hart voor Hilversum, echter druppels op een gloeiende plaat. Het blijft schipperen met ruimte: “Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is voor de woningcorporaties extra lastig, omdat Hilversum besloten heeft niet meer in het groen, de hei en de bossen om de stad heen te bouwen. De verkoop van de bestaande sociale huurwoningen moet worden stilgelegd.”