HILVERSUM – Begin dit jaar werd de brandalarmering bij aanleunwoningen van Zuiderheide wegbezuinigd. Er komt geen medewerker van Amaris meer kijken als er een alarm afgaat en de brandweer wordt niet meer automatisch ingeschakeld. De bewoners moeten zelf 112 bellen bij een calamiteit. Bij het nog te bouwen Nieuw Zuid blijft dit ook het geval. Heeft dit consequenties voor de veiligheid van de bewoners?

Zuiderheide wordt binnenkort gesloopt, maar de aanleunwoningen blijven wel staan. De appartementen zullen echter geen aanleunwoningen meer zijn maar zelfstandige appartementen voor ouderen. In de woningen verblijven ouderen met een lichte zorgvraag; ze vinden het fijn dat de zorg om de hoek is. De Gooi- en Eemlander noemt ze ‘niet zelfredzame ouderen’.

In de voormalige aanleunwoningen was een zusteroproepsysteem aanwezig en rookmelders die waren aangesloten op een brandmeldcentrale van Zuiderheide. Die twee diensten zijn wegbezuinigd, waar veel kritiek op is gekomen. Als de rookmelders afgaan moeten de bewoners zelf hulpdiensten inlichten. Burgemeester Pieter Broertjes, de Hilversumse SP en bewoners hebben geklaagd. Anja Diepstraten-Haver van Amaris vertelt :“De mensen van de vroegere aanleunwoningen moesten wennen aan het idee dat de brandweer niet automatisch komt bij rookontwikkelingen maar na een informatiebijeenkomst met de brandweer, waarin duidelijke uitleg werd gegeven over de veranderingen is de rust weer teruggekeerd.”

Martijn Ketelaar, senior projectmanager van Dudok Wonen, vertelt dat bewoners die het wenselijk achtten om een zusteroproepsysteem te houden, wel de kans kregen om toch het systeem te houden. Hiervoor moesten ze wel een individuele bijdrage leveren. Er zijn maar weinig bewoners die uiteindelijk nog steeds een oproepsysteem hebben.

In een rapport van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) staat dat 70% van ouderen die zijn omgekomen door brand nog zelfstandig woonden. De brand werd vaak fataal doordat de ouderen niet op tijd konden vluchten. Nu medewerkers van Amaris niet gelijk worden ingelicht bij brand, kan het langer duren totdat er hulp is voor de bewoners van de voormalige aanleunwoningen. Toch noemen Martijn Ketelaar en Anja Diepstraten-Haver de appartementen veilig.

De bouw van Nieuw Zuid is deze maand begonnen. De situatie zoals het nu is bij de voormalige aanleunwoningen, die nu zelfstandige woningen zijn, blijft hetzelfde: de bewoners moeten zelf de hulpdiensten inschakelen bij brand en medewerkers van Amaris in de gebouwen van Nieuw Zuid worden niet ingelicht.