De weg van liefde, harmonie en schoonheid; dat staat centraal in het universeel soefisme. Het is een spirituele levenshouding die weinig aanhangers heeft. Nederland heeft in totaal negentien soeficentra en ongeveer vijfhonderd aanhangers. Een van die soeficentra staat in Hilversum en deze heeft een vaste club van 20 tot 25 aanhangers. Monika Rietveld: “Mensen gaan vaak zelf op zoek naar mystiek. We maken daarom niet zo veel reclame. Soms doen we mee aan een interview, zoals nu, daarnaast delen we berichten op facebook.” Het Universeel Soefisme brengt verschillende grote religies samen in één levenshouding.

Tijdens de universele eredienst van januari 2020 zegt Frank van der Veer (61), leider van het Soeficentrum in Hilversum: “De God van het hindoeïsme, de God van het boeddhisme, de God van het zoroastrisme, de God van de joodse godsdienst, de God van de christelijke godsdienst en de God van de islamitische godsdienst.” Het komt allemaal samen. Monika Rietveld: “We belichten de verschillen en vervolgens zoeken we de overeenkomsten. Ik ben van mening dat er altijd wel een verbinding is, soms moet je alleen langer zoeken. Wij blijven in ieder geval net zo lang zoeken tot dat we een verbinding hebben gevonden.” Tijdens de universele erediensten lezen ze dan ook uit alle heilige boeken. “We hebben respect voor de profeten van alle religies. Daarnaast eren we de ene God die één en dezelfde is in al deze religies. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen die hier komt een stukje herkent.”

De levenshouding kent vijf verschillende activiteiten, namelijk: universele erediensten, broeder- en zusterschap, innerlijke school, spirituele genezing en symboliek. Rietveld: “De universele erediensten zijn heel open. Iedereen die zoekend of nieuwsgierig is mag binnen komen. De erediensten zijn een keer per maand. We huren dit gebouw en we hebben alleen maar vrijwilligers, dus dit is wat we kunnen opbrengen. Als je jezelf thuis voelt dan kan je aansluiten bij de broeder- en zusterschap. Dit is helemaal vrijblijvend en je bent nergens toe verplicht.”

De activiteiten innerlijke school, spirituele genezing en symboliek zijn voor buitenstanders niet toegankelijk. “Wanneer je meer wil leren dan zoek je een eigen leraar en dan ga je naar de innerlijke school. Wij geloven dat de leerling de leraar maakt. De leraar moet zich daarom ook afstemmen op wat de leerling wil leren.” De spirituele genezing heeft als doel om de mensheid meer bewust te maken van de geneeskracht van de goddelijke geest. Hier werken de soefi’s aan tijdens de spirituele genezingsbijeenkomst. Als laatste is er ook symboliek, dit bestaat uit twee onderdelen. Als eerste de zirat, dat landbouw betekent, staat voor een mystiek ontwaken. Deze ziratbijeenkomsten zijn vier keer per jaar en je kan alleen deelnemen op uitnodiging. Het tweede onderdeel is elementen ritueel dit is een symbolische activiteit binnen de Soefie Beweging. De beleving van de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether staan hier centraal. “Iedereen kiest zijn of haar eigen pad. Welke activiteit het belangrijkste is, kies je daarom ook zelf”, aldus Monika Rietveld.

Monika Rietveld is het hoofd van de universele erediensten, dit is vrijwilligerswerk. Daarnaast is ze pastoraal werker bij De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Rietveld spreekt op de universele eredienst van 12 januari 2020 over het onderwerp “het water aan de lippen”. Ze zegt: “Voor een preek kies ik altijd een thema dat mij bezighoud. Op dit moment heb ik het erg druk en kan het leven soms een beetje veel worden. Vervolgens ga ik in de heilige boeken op zoek naar teksten en het verhaal komt daarna. Mijn preken zijn altijd 1750 tot 1800 woorden, want dat is ongeveer een kwartier tot twintig minuten praten. Ik vind dat een preek niet te lang moet zijn. Zo heb ik het geleerd van mijn leraar. Ook heb ik mij in alle verschillende religies verdiept. Allereerst uit interesse, maar natuurlijk is het daardoor ook makkelijker om het soefisme te begrijpen.”