Hilversum – Vrijwilligers hebben moeite om geïsoleerde senioren in Hilversum te bereiken. In samenwerking met Versa Zorg worden er voor ouderen verschillende activiteiten georganiseerd. De uitdaging is om geïsoleerde bewoners te bereiken en betrekken bij deze manifestatie. Door thuiszorg en mond-op-mond reclame tracht de organisatie hier een oplossing voor te vinden.

Gert Bos werkt samen met de vrijwilligers om activiteiten voor de senioren in Hilversum te organiseren. Meneer Bos is een sociaal werker bij Versa die in de Kleine Lelie faciliteert voor de vrijwilligers. Hij stelt  wekelijks programma’s samen met onder andere computerles, bingo, yoga en ontmoetingen. Ondanks de vele initiatieven gaat het volgens Gert nog steeds: “Moeizaam. Er is een grote groep geïsoleerde senioren die thuis blijft maar wel behoefte heeft aan hulp of contact.” Om het bereik te bevorderen probeert Versa de ouderen uit te nodigen door mond-op-mond reclame via vrijwilligers of thuiszorg.

Willem Gooijer (71) sprak over de hoge drempel die hij moest overbruggen om activiteiten bij te wonen. Bij vroegere ervaringen voelde hij zich een nummer en miste hij persoonlijke aandacht. Marco de Boer (73) heeft last van wantrouwen naar de organisatie van de activiteiten. “Ik werd vooral geholpen door mensen zonder empathie. De jongere generatie interesseert zich niet voor de ouderen.” Bij zowel meneer Gooijer als meneer de Boer is persoonlijke aandacht en vertrouwen belangrijk.

Harry Schrijver (links) en Gert Bos (rechts) helpen senioren in de Kleine Lelie

 

Vrijwilliger Harry Schrijver beaamt het belang van aandacht en vertrouwen. Hij is een initiator van Seniorweb. Dit is een computerles voor senioren om ze hulp te bieden bij zaken als belasting of technische vragen. De ouderen die zijn les bijwonen zijn erg over hem te spreken. Volgens hem ligt het succes in de gezelligheid en aandacht voor de mensen die zijn les bezoeken. “Mensen die een persoonlijke band hebben met de senioren kunnen ze ervan overtuigen om eens een bezoek te brengen aan de activiteiten. Zo kunnen ze de mentale drempel overbruggen om erop uit te gaan.” Zo hoopt meneer Bos samen met de vrijwilligers in de toekomst meer senioren te betrekken bij de activiteiten.