HILVERSUM – Muffe gangen, overvolle kapstokken, rugtassen op de grond, welkom op school. 31 basisscholen en vijftien middelbare scholen begeleiden kinderen in Hilversum vanaf hun vijfde levensjaar tot ongeveer hun achttiende. Volgens verschillende wetenschappers dé belangrijkste periode in je leven. Je leert jezelf ontdekken, vrienden maken, lezen, schrijven én geloven. Maar de vraag is natuurlijk vaak; geloven waarin? Met tientallen grote religies en meerdere subreligies is het als kind van zes jaar een lastige keuze. Het is de vraag of je op die leeftijd ook al moet beginnen met jezelf vastklampen aan een geloof; je hoort de tandenfee ook niet langs komen als je verstandskiezen worden getrokken.

De meeste scholen geven les volgens een bepaalde geloofsovertuiging. De dingen die de kinderen hier aangeleerd krijgen op een bepaalde manier zullen altijd vertrouwd voor ze blijven voelen. Mijn vraag is dan ook waarom er van de 46 scholen in Hilversum geen een Evangelisch is, terwijl er wel een Vrije Evangelische Gemeente zit. De meerderheid van de Hilversummers is Katholiek. De twee grootste religies die daarna worden opgevolgd zijn de hervormde en gereformeerde kerk. Dit kun je terugzien in de praktijk, want er zijn veel Katholieke en Christelijke scholen. Een van de redenen zou dus kunnen zijn dat er gewoon te weinig animo voor is. Maar zouden de ouders van kinderen, die altijd samen met hun kind naar de Evangelische kerk gaan, het niet erg fijn vinden als hun kind op een school zou kunnen zitten waar naar dezelfde geloofsovertuiging wordt geleefd?

De Vrije Evangelische gemeente heeft naast zijn kinderkoor, de catechisatie (een zondagsschool voor basisschoolkinderen) tijdens de ochtenddienst. De Vrije Evangelische Gemeente Hilversum zet zich dus wel in voor een opvoeding naar hun geloofsovertuiging, anders zouden ze niet op een officiële rustdag van school ook lesgeven aan de kinderen. In het geval van zondag als rustdag voldoen alle 46 scholen in Hilversum al aan de evangelische geloofsovertuiging door op zondag geen les te geven. Luc Span, kinder- en jeugdpastoraat van de Vrije Evangelische Gemeente Hilversum, denkt dat de rol van de kerk vooral is voor de verruiming van de ‘netwerken’ bij de kinderen: het maken van vriendjes en vriendinnetjes. De verdere opvoeding ligt volgens hem vooral bij de ouderen.

De meeste scholen komen tot stand doordat de ouders van kinderen behoefte hebben aan een school van een bepaalde godsdienst. Het is alleen best moeilijk om zomaar een school te beginnen. Het bijzonder onderwijs krijgt op het moment nog evenveel geld van de overheid als openbare scholen. De nieuwe partij (VNL) wil de grondwet zo veranderen dat het bijzonder onderwijs geen geld meer krijgt van de staat. Niet alleen omdat ze helemaal tegen religie zouden zijn, maar ook omdat ze het niet de taak van de overheid vinden om religie te helpen.

Ook zouden ze moeten kunnen aantonen dat er genoeg belangstelling voor is. Er is een minimumaantal leerlingen dat nodig is voor het oprichten van of laten bestaan van een school. Als dit aantal in Hilversum niet gehaald kan worden is het niet mogelijk om een Evangelische school te beginnen. Het Evangelische geloof is nog een groeiende groep mensen, en ondanks dat er genoeg aanhangers van zijn in Hilversum is een school opzetten op het moment nog iets te vooruitstrevend. Maar wie weet, over een paar jaar misschien.