Hilversumse transgenders en non-binaire waren op twee zondagen in december uitgenodigd om exclusief te komen zwemmen in zwembad De Lieberg. “Het is bedoeld voor trans mannen, trans vrouwen, non-binaire personen in elke fase van de sociale of medische transitie en ook intersekse mensen zijn van harte welkom”, laat Transgender Netwerk Nederland via een aankondiging op hun site weten.

Voor transgenders en non-binaire is zwemmen niet vanzelfsprekend, vaak voelen zij zich niet comfortabel genoeg om zwemkleding aan te trekken, of is de keuze voor een kleedhok erg moeilijk, mede om deze redenen kiezen zij ervoor om het zwembad te vermijden. Om de Hilversumse transgenders over deze drempel heen te helpen, organiseerde werkgroep Hilversum inclusief met gemeentelijke steun in december twee momenten waarop de Lieberg exclusief voor transgenders geopend was, “alle zwemkleding is toegestaan en er mag ook in bedekte kleding gezwommen worden.” Echter was er een minimale opkomst tijdens de middagen, met een gemiddelde van zes bezoekers is er daarom voor gekozen om niet nog een middag voor transgenders en non-binaire te organiseren.

“De middagen zijn een pilot geweest om te ondervinden of Hilversum hier behoefte aan heeft”, aldus Martijn Caumon, locatie coördinator van zwembad De Lieberg. Nadat beide middagen weinig bezoekers trok heeft het zwembad ervoor gekozen om niet verder te gaan met de pilot. “Wel kregen we positieve reacties van de Hilversummers die aanwezig waren.” De Lieberg sluit de deuren voor transgenders en non-binaire die zich niet comfortabel genoeg voelen om tijdens de reguliere openingstijden te komen zwemmen niet. “We blijven openstaan voor deze doelgroep, omdat wij van mening zijn dat met voldoende heldere communicatie meer mensen zullen komen zwemmen”, vertelt Caumon. “Voor transgenders kan sport confronterend zijn. Bij sport licht de nadruk namelijk op de fysieke kenmerken van het lichaam. Voor transgenders past dit lichaam niet altijd bij hun genderidentiteit. Deze confrontatie is voor sommige transgenders een reden om niet te sporten”, schrijft het NOC*NSF, een Nederlandse sportorganisatie, op hun site.

De ramen van het zwembad waren op 2 en 22 december afgeschermd met doeken, om te voorkomen dat andere bezoekers naar binnen konden kijken. Medewerkers van De Lieberg hebben moeite gedaan om het zwembad zo toegankelijk mogelijk te maken voor de doelgroep. Hilversum is niet de eerste gemeente waar ze denken aan de transgenders, zo was de doelgroep in oktober vier momenten welkom in het Boerhaavebad in Haarlem, was er in oktober en december in zwembad Bubbelsbewegen Zwolle meerdere keren een transgender spektakel en organiseerde Zwem Goud in Groningen het evenement ‘kies je kleedhokje’, een transvriendelijke zwemtraining.