In de gymzaal van de Geus staan tafels klaar met daar omheen stoelen in een kring. Drie vellen papier en drie verschillende kleuren stiften liggen te wachten tot ze hun dienst kunnen bewijzen. In het midden van de tafel staan schaaltjes pepernoten. Mensen druppelen geleidelijk binnen. Om 19:30 uur begint het tafeldebat van GroenLinks met een voorstelrondje: een paar buurtbewoners, een wethouder en een groep GroenLinksers. Allemaal bijeengekomen in de Geus om te praten over Hilversum, duurzaamheid, de Hilversumpas en burgerparticipatie.

Het eerste onderwerp wat we bespreken is burgerparticipatie. “We hadden wel wat meer buurtbewoners verwacht eerlijk gezegd,” laat Daan Bos, de digitale media manager van GroenLinks weten. In totaal zijn er drie mensen aanwezig die in de Spoorzone wonen en één inwoner uit Hilversum-Zuid.

Arnoud van den Heuvel, grafisch ontwerper uit Hilversum die GroenLinks vaak helpt met nieuwe ideeën, pakt de groene stift: “Inwonersparticipatie” schrijft hij groot in het midden. “Inwonersparticipatie gaat over of je de politiek daadwerkelijk nodig hebt om dingen op te zetten. Kunnen dingen in de buurt ook ontstaan vanuit een noodzaak of wil? Als later blijkt dat je de politiek of gemeente daadwerkelijk nodig zult hebben, hoe kan je er dan voor zorgen dat het overkomt alsof de gemeente er ook daadwerkelijk vertrouwen in heeft?” Rondom het grote groene woord “inwonersparticipatie” komen de belangrijke steekwoorden die naar voren komen uit de verhalen van de buurtbewoners. Marileen Fabers, bestuurslid activiteiten en leden van GroenLinks woont in de Spoorzone. Ze begint positief: “Het is een vrij nieuw proces dat de inwoners al zo vroeg betrokken worden bij de plannen. Eerder zijn er al gebiedstafels geweest en 6 december komt er nogmaals één, waar ook projectontwikkelaars aanwezig zijn, bewoners en mensen van de gemeente. De bewonersverenigingen participeren nu al mee over plannen die gemaakt worden.”

Jacqueline van Oostveen woont ook in Hilversum en is erg betrokken bij haar buurt. Zij is minder positief: “Wat het is met participeren is dat het lijkt alsof de burgers even wat mogen roepen, maar dan is er eigenlijk al een plan. Wat interessant is kunnen ze dan meenemen, ze doen uiteindelijk toch wel wat ze zelf willen.” Van Oostveen is zeer duidelijk. “Andere partijen vinden het moeilijk om te doen aan inwonersparticipatie. Projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen hebben het zelfs nog moeilijker om in dat traject mee te gaan.” Fabers haakt hier op in: “Maar dat vind ik nu juist beter gaan. Bij die avond waren alle betrokkenen aanwezig en dan kan je ze direct aanspreken. De lijntjes worden veel korter.” Participatieladder, klankbordgroepen, sleutelfiguren, diversiteit. Een greep uit de woorden die verschenen zijn op het vel papier.

Na iets minder dan een half uur is het onderwerp inwonersparticipatie voldoende behandelt. Het volgende lege vel papier ligt al klaar. Van den Heuvel pakt nu de rode stift en schrijft groot in het midden ‘Hilversumpas’. Arie Poels, raadslid over zorg onderwijs & jeugd en schuldhulpverlening introduceert het onderwerp. “De ondersteuning die mensen ontvangen vanuit de gemeente komen dan op de pas. Momenteel zijn er al gemeenten die dit doen. Je kunt het voor veel doeleinden inzetten: armoedebeleid, cultuur, je kunt het in theorie zelfs als betaalmiddel gebruiken. De vraag is: hoe breed moet je de pas in de praktijk trekken.” Op tafel liggen een aantal voorbeelden van hulpvoorzieningen die op de Hilversumpas zouden kunnen. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in armoede leven. Zo is er geld beschikbaar voor het OV, maar ook voor sport of een nieuwe laptop. Wat duidelijk naar voren komt is dat de pas bedoeld is om alles makkelijker te maken voor mensen die problemen ervaren met schulden of andere beperkingen. De woorden die op het vel papier verschijnen tijdens het gesprek zijn: loket in buurthuis, laagdrempelig, niet stigmatiserend, sport, muziek en positieve campagne. Ook dit onderwerp wordt bijna een half uur behandelt. De deelnemers vinden het tijd voor koffie of thee. De schaaltjes pepernoten worden doorgegeven en iedereen komt even op adem.

Na een korte pauze komt het laatste onderwerp aan tafel: duurzaamheid. Mevrouw Fabers neemt het woord. “Er zijn vier belangrijke sub-thema’s: wonen, energie, reizen en consumeren.” Recentelijk ervaarde ze persoonlijk een raar voorval. “Ik wil graag vloerisolatie, dat kost 1400 euro voor mijn huis. Dat heb ik niet, dus gaan ze bij de gemeente in een potje kijken. Daar komt uit dat de drempelwaarde voor het ontvangen van een lening voor vloerisolatie 2500 euro is. Dat vond ik heel raar.” Wethouder Jan Kastje kijkt ook moeilijk tijdens dit verhaal. “Het werd mij zelfs aangeraden dat wanneer ik toch gebruik wilde maken van de lening, een offerte te laten maken voor 2500 euro, die dan uiteindelijk toevallig goedkoper uitvalt!” Jan kastje maakt er gretig notities van in zijn telefoon. “Dat ga ik zeker nakijken!”

Ondanks dat GroenLinks graag meer buurtbewoners had gezien op deze avond, ervaarde ze het als een groot succes. “Het is fijn om je als bewoner te kunnen uiten over dit soort zaken!”