Scholen in Hilversum maken nauwelijks gebruik van de levensbeschouwelijke lessen aangeboden door stichting GVO en HVO. De sterrenschool is de enige openbare basisschool in Hilversum waar de afgelopen twee jaar deze levensbeschouwelijke lessen wel zijn gegeven.

In Nederland hebben alle leerlingen van openbare bassischolen recht op levensbeschouwelijk onderwijs zoals godsdienst of humanistische vorming. Stichting GVO en HVO biedt deze lessen aan en hiervoor stelt rijksoverheid sinds 2018 wettelijk zo’n 11 miljoen euro per jaar beschikbaar. Toch maken scholen in Hilversum niet optimaal gebruik van dit aanbod. De Sterrenschool is in Hilversum de enige school die de afgelopen twee jaar levensbeschouwelijke lessen heeft aangevraagd. Het ging hierbij om tien lessen humanistische vorming en vijf lessen protestants onderwijs. De sterrenschool is niet in staat nadere uitleg te geven. “Door het lerarentekort zijn we momenteel heel erg druk met zorgen dat we ons reguliere onderwijs op orde hebben,” aldus de school. Stichting GVO en HVO laat weten dat de levensbeschouwelijke lessen door speciale vakdocenten zijn verzorgd en alleen werden gegeven aan kinderen waarvan de ouders dit wensten.

Sinds 1 januari 2019 zijn basisscholen wettelijk verplicht in hun schoolgids te vermelden dat ouders aan openbare basisscholen kunnen vragen om lessen levensbeschouwelijk onderwijs  aan hun kind te bieden.