Mensen met een verstandelijke beperking, worden vaak geacht niet in staat te zijn normaal arbeid te verrichten. Bij Tomingroep wordt daar heel anders over gedacht. Hier krijgen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hulp aangeboden, om klaar gestoomd te worden voor een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. Voorheen moesten deze mensen een SW-indicatie aanvragen, voordat ze aan het werk konden bij een sociaal werkbedrijf. Bij Tomingroep werken mensen met een beperking in verschillende takken zoals groenvoorziening, verpakken, schoonmaak of catering.

Bij catering werkt de 26-jarige Max. Hij werkt vier keer per week bij Tomin Catering en zit voornamelijk achter de kassa. Verslaggever Tom Leenstra praat met hem en begeleidster Miranda de Vries over het werk en de mensen bij Tomingroep.