HILVERSUM – Werknemers van VSH Fittings gaan bij Koog aan de Zaan een stakingsmars lopen voor een betere cao Metalektro. Ze leggen ook 24 uur hun werk neer.

VSH Fittings is een bedrijf aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum dat fittingen maakt. Op 1 november zullen de werknemers van dit bedrijf samen met andere metaal-elektrobedrijven uit Noord-Holland en Midden-Nederland 24 uur het werk neerleggen.

De vakbonden eisen een eerlijke cao Metalektro, met een jaarlijkse loonstijging van 3,5% en voorstellen om werk en privé beter te kunnen combineren. Ze willen ook dat er een einde komt aan de flexibilisering, arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers moeten gelijk zijn.

De werknemers van VSH Fittings lopen samen met werknemers van Royal Duyvis Wiener uit Koog aan de Zaan en Microtechniek uit Beverwijk naar de Julianabrug om van zich te laten horen. De route gaat vanaf de brug naar de Willem Dreeslaan. Hier zullen de stakers uitleggen wat de noodzaak van het generatiepact is. De bedoeling van dit pact is dat jongeren een vaste baan kunnen krijgen in de sector en dat ouderen rustig de eindstreep kunnen halen. Vanaf de Karl Marxstraat gaan ze naar de Bleeke Dood-molen, van het thema ‘het opkomen voor je rechten’ naar het thema ‘arbeidsomstandigheden’.

De werknemers willen meer waardering voor hun werk krijgen. De verwachtingen zijn dat de stakingen overal in Nederland doorgaan als er geen naar tevredenheid opgestelde voorstellen komen.

De inschrijving voor de stakers begint om 08.00 uur op 1 november in het Koogerpark. De mars begint om 09.00 uur en duurt tot uiterlijk half 11.