Hilversum – Floris Voorink, onder andere wethouder ruimtelijke ordening, omgevingswet en sport wil er voor alle mensen in Hilversum zijn. “Als inwoner in Nederland heb je toch al snel het idee dat er over je besloten wordt, en dat je weinig inspraak hebt in de politiek. De invloed is veel groter dan de mensen denken. Er is een grote groep die het vertrouwen in de politiek verloren heeft. Het is onze taak om het vertrouwen weer terug te winnen! Geen woorden, maar daden!” Vertelt wethouder Voorink opgewekt.

Van 2010 tot 2014 was u gemeenteraadslid, hoe was de stap van raadslid naar wethouder?
“Ergens is het een logische stap, je weet hoe gemeentepolitiek werkt. Tegelijkertijd is er wel een heel groot verschil tussen raadslid en wethouder. Als raadslid verdeel je het werk met andere raadsleden en als wethouder heb je meer verantwoordelijkheden. Als wethouder heb je niet meer de luxe om je te concentreren op twee of zelfs meerdere dingen. Ik ben ontzettend blij dat ik eerst vier jaar raadslid ben geweest, ik weet niet of ik het had gehaald als wethouder zonder die vier jaar ervaring als raadslid.”

Ik citeer een uitspraak van u: “Politiek is altijd een proces van een lange adem.” Waarom is politiek een proces van een lange adem?
“Omdat je niet met je vingers kan knippen en dan staan er morgen driehonderd nieuwe woningen. Daar gaat een heel besluitvorming en proces aan vooraf. In Nederland hebben we veel regels en over die regels wordt vaak gemopperd. Maar die regels beschermen ons ook tegen een overheid die van alles en nog wat wil, waar de samenleving niet altijd om gevraagd heeft. Ik word hier ook niet per se gelukkig van, maar in een complexe samenleving als die van ons zijn deze regels er ook om juiste de belangen van iedereen te borgen en af te wegen. Het moet allemaal netjes volgens de spelregels en dat kost tijd. Daarom ‘het proces van een lange adem’.”

In uw portefeuille zit ook het onderwerp ‘sport’. Wat wilt u bereiken op het gebied van sport in Hilversum?
“Wat ik uiteindelijk het belangrijkste vind, is dat zoveel mogelijk Hilversummers sporten. Gelukkig sporten Hilversummers al veel maar dat kan altijd meer. Ik vind dat we ons primair moeten inzetten om kinderen te laten sporten. Jong geleerd is oud gedaan. Er moet een breed aanbod zijn voor kinderen om te gaan sporten. Er zijn ook gezinnen die het niet kunnen veroorloven op financieel gebied om hun kinderen te laten sporten. Als gemeente moeten we hier iets aan doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouderen vitaal zijn en sporten helpt hier bij.”

U houdt zich bezig met de omgevingswet, wat is de omgevingswet?
“Een nieuwe wet die eraan komt in 2021. De omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Een ander belangrijk punt van deze wet is om mensen meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving.”

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021, hoe komt dat?
“Het is ongelofelijk complex. Het proces is al langs de eerste en tweede kamer, daar heb je die lange adem weer. Er zijn een aantal praktische dingen waar we tegen aanlopen met de invoering van de wet. Alle afspraken moeten allemaal op een eenduidige manier toegankelijk zijn. Ik persoonlijk ben er niet rouwig over dat het wat langer duurt, want overhaast wetgeving invoeren is nooit verstandig. En het is ongelofelijk veel werk voor gemeente, door al die spelregels moet de gemeente op een andere manier werken. Dit kost gewoon tijd!”

Wat zijn uw ambities voor 2019?
We hebben een nationaal sportakkoord gesloten en het lijkt mij fantastisch om samen met de Hilversumse sportclubs een lokaal sportakkoord te sluiten. Ik zou het fijn vinden om met elkaar de schouders eronder te zetten om meer Hilversummers met plezier te laten sporten. Mijn ambitie is dat we over vier jaar meer Hilversummers aan het bewegen hebben gekregen. Het lijkt mij fantastisch dat Hilversum naast een mediastad, ook een sportstad wordt.