De gemeente, raadsleden en de burgemeester willen graag voor de burgers kortere lijnen naar de brandweer, dit wordt gedaan door wijkbrandweerman René Wollaars, die bij mensen langs gaat om ze voor te lichten en te beschermen waar nodig.

Sinds een tijdje gaat wijkbrandweerman René Wollaars op ‘’keukentafel gesprekken’’ bij mensen die bij hem aan de bel trekken met twijfels over de veiligheid van hun woning. Dit wordt vooral door zelfstandig wonende ouderen gedaan die steeds vaker getroffen worden door branden met dodelijke afloop, dit komt door het beleid van de overheid waarin ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen in plaats van het wonen in een verzorgingstehuis.

‘’Wanneer er een woningcheck wordt uitgevoerd kijken we doormiddel van een formulier dat met de bewoner doorgenomen wordt eerst of de situatie in de woning veilig is, als dit niet zo is wordt er een voorlichting gegeven. Bij de controllers wordt niet alleen gekeken naar brandveiligheid, maar ook naar lekkage en CO (koolmonoxide), er wordt alles aan gedaan om de veiligheid van de ouderen in de wijk te garanderen.’’ Aldus René Wollaars (wijkbrandweerman).

Ook komt er binnenkort een folder waarin staat aan welke eisen uw woning moet voldoen. Als u hierna denkt hulp te kunnen gebruiken kunt u een zogenoemd ‘ keukentafelgesprek’’ aanvragen.