Willem Visscher, predikant aan de kerk de Gereformeerde Gemeente in Hilversum, ondertekende iets meer dan een jaar geleden de Nashville-verklaring, met boosheid tot gevolg. Zo gaf Jerry Braaksma, homoseksueel, in een interview aan dat de verklaring hem het gevoel gaf er niet meer bij te horen. Later legde de predikant in een uitgebreid interview uit wat er precies bedoeld werd met de Nashville-verklaring. Nu, een jaar later, blikt hij terug op de toen ontstaande commotie én, volgens hem, verwarring.

Het is nu iets meer dan een jaar terug dat de Nashville-verklaring is ondertekend, hoe zie jij het achteraf?
Het doel van die verklaring was om aandacht te vragen voor de trends in de afgelopen tijd omtrent LHBTI.  We wilden met die verklaring een stem laten horen. Dat is redelijk gelukt.

Heeft u spijt van de ondertekening?
Nee, want het gaat om een diepe overtuiging die eerlijk en respectvol mag worden uitgedragen, zonder geweld en discriminatie van personen.

Staat u nog steeds achter de strekking?
Ja, naar mijn diepe overtuiging is dit een legitieme vertolking van de boodschap van de Bijbel. Overigens zal ik nooit mensen afwijzen. En ook geweld jegens anderen keur is af.

Vind u dat uw geloofsovertuigingen en meningen niet worden gerespecteerd?
Soms heb je daar wel vragen bij, ja. Als mensen gewelddadig worden, dan gaan we over de rode lijn. Dat zie je denk ik in sommige islamitische kringen gebeuren. Daar wil ik graag krachtig afstand van nemen.

Zijn er mensen inhoudelijk met u in debat geweest of bleef het bij schelden?
We hebben een hele goede studiedag gehad. Er waren ook homo’s aanwezig, waar we eerlijk en diepgaand hebben gesproken. Ook hebben we een wat eenvoudigere verklaring gemaakt, zodat er niet meer misverstanden konden ontstaan over de bedoelingen.

Wat denkt u over de positie van homo’s in deze maatschappij, bijvoorbeeld dat het scheldwoord ‘homo’ nog steeds gebruikt wordt, Jerry Braaksma werd erg geraakt door die scheldwoorden, wat vind u daarvan?
Je moet dergelijke woorden niet als scheldwoord gebruiken. Dat keur ik zeer af.

Zijn er nog mensen die het over de Nashville-verklaring hebben nu?
Ja hoor, we hebben het er regelmatig over. Met voor én tegenstanders. Dat is ook goed, want het scherpt de geest.

Nog één keer: Wat zegt god/de bijbel volgens u over homoseksuele?
Dat het tegen de orde ingaat die God heeft aangebracht in de schepping.

Hoe moet een predikant en/of kerk met ze omgaan?
Pastoraal en met heel veel empathie en bewogenheid.

Wat zijn de consequenties van hun geaardheid?
Die kunnen voor iemand heel zwaar zijn en moeten met Gods hulp gedragen worden. In de christelijke gemeente proberen we mensen ook echt bij te staan.

Mogen zij het praktiseren?
Nee, dat gaat in tegen Gods bedoeling met mensen.

Hoe moet een mede-gelovige met ze omgaan?
In ieder geval geen geweld gebruiken, maar praten waarom je er zo tegenaan kijkt. Gelukkig kan dat ook in onze samenleving, want er is vrijheid van meningsuiting.