Aan de installaties van twee woontorens aan de Kerkelandenlaan de ‘IJsvogel’ en de ‘Aalscholver’, die uit 1997 stammen, worden deze maand werkzaamheden uitgevoerd om de woningen duurzamer te maken. De woontorens vallen onder woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

De cv-ketels, de boilers, de mechanische ventilatieboxen en de ventilatieroosters in de ramen worden met ingang van september 2017 vervangen. Verwacht is dat deze werkzaamheden in november 2017 afgerond zijn.  De doelstelling van Het Gooi en Omstreken is dat in 2018 alle woningen in hun beheer een Energie Index (E.I.) van 1,25 hebben. De E.I. is een instrument waarmee een indicatie van het energiegebruik van een woning is te berekenen. Het is te vergelijken met het energielabel: een E.I. van 1,25 staat gelijk aan het energielabel B, aldus de Rijksoverheid.

De derde toren, de ‘Reiger’, is in 2012 opgeleverd en hieraan hoeven geen werkzaamheden uitgevoerd te worden. Volgens Huib Schippers, medewerker van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, voldoet de derde woontoren aan de energieprestatienormen die de corporatie stelt.

De drie woontorens zijn als aanleunwoningen met bruggen verbonden aan Nieuw Kerkelanden, het woonzorgcentrum van HilverZorg in Kerkelanden. HilverZorg is een organisatie die voor ouderen zorgt. De woontorens zijn dan ook seniorenwoningen, waar de bewoners een minimumleeftijd van 65 hebben.

De bewoners van de IJsvogel en de Aalscholver zullen de aankomende maand overlast kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Zo moet er werkruimte worden vrijgemaakt bij de ventilatieroosters, is er toegang tot de woning nodig en zal er soms geen verwarming of warm water zijn.