In de nieuwe wijk Nieuw-Zuid komt een groot aandeel aan ouderenwoningen. Deze woningen zijn voor ouderen met een zorgvraag die toch nog zelfstandig willen wonen. De Amaris zorggroep gaat de zorg leveren.

Twee van de vijf gebouwen waaruit Nieuw-Zuid gaat bestaan zijn gereserveerd voor ouderen met een zorgvraag. Gebouw twee en gebouw vier. “In principe is Nieuw-Zuid voor jong en oud,” legt Anja Diepstraten uit, regiomanager Gooi-Zuid van de Amaris zorggroep, “maar in de praktijk zullen er in Nieuw-Zuid relatief veel ouderen komen. Als ik nu al zie hoeveel mensen zeggen: ‘goh ik ben wel geïnteresseerd, waar kan ik me inschrijven?’ Dat zijn heel veel mensen die een te grote woning hebben in Hilversum. Zij denken dat dit een prachtige manier is om wat kleiner, maar toch zelfstandig te wonen. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de huidige bewoners van Zuiderheide. Dat zijn er ook zo’n 125 die allemaal een plek moeten krijgen.”

Amaris krijgt uiteindelijk twee gebouwen tot hun beschikking. Rubina en Alporti. Gebouw vier, Alporti, is bedoeld voor ouderen met dementie. Naast appartementen komen in Alporti ook vijf groepswoningen. In deze groepswoningen hebben ouderen een eigen kamer maar delen zij een keuken of badkamer met acht of negen andere bewoners.

Gebouw twee, Rubina, is voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Naast ouderen kunnen ook andere mensen in Rubina terecht. Zo wordt de bovenste verdieping van Rubina een revalidatieafdeling met twaalf appartementen.

Naast de twee definitieve Amaris locaties zal ook gebouw één, Alba, voor helft door ouderen worden bewoond. Dit zijn ouderen met een lichtere zorgvraag. “Dat zijn vooral mensen die vroeger met een partner hier zijn komen wonen toen hun partner een stuk slechter was. Inmiddels is hun partner overleden maar zijn zij zelf nog steeds behoorlijk vitaal. Deze mensen gaan naar Alba”, vertelt Anja Diepstraten. Alba zal medio 2018 worden opgeleverd.

Om ouderen steeds langer zelfstandig te laten wonen komen er in Nieuw-Zuid naast de woningen ook een aantal voorzieningen. “Ouderen willen natuurlijk steeds langer zelfstandig wonen, en dat is ook een goede ontwikkeling. Daarom komen hier in Zuid en aantal voorzieningen zoals een gezondheidscentrum dat allemaal paramedische diensten biedt,” legt Anja Diepstraten uit, “Maar wij gaan ook een dagbesteding opzetten, er komt een restaurant, er komt welzijn. Al met al heel veel voorzieningen die voor ouderen prettig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.”

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de eerste ouderen naar hun nieuwe woning kunnen verhuizen. “Mogelijk wachten we tot ook Rubina is opgeleverd. Dan zullen er daarna verschillende verhuisbewegingen tegelijk plaatsvinden.” Naar verwachting is Nieuw-Zuid in 2022 helemaal klaar.