Het Tergooi ziekenhuis in Hilversum gaat op de schop. Het huidige ziekenhuis wordt vervangen door een nieuw ziekenhuis en het Tergooi Blaricum komt op dezelfde locatie te zitten als één ziekenhuis voor de regio. Woordvoerster van Tergooi Hilversum Wencke Fassbender vertelt over de plannen van het nieuwe ziekenhuis, en geeft een eerste indruk over hoe het gebouw eruit gaat zien.

Wanneer is het nieuwe ziekenhuis af?

“We starten dit najaar met de eerste steen leggen, en dan hebben we hopelijk eind 2023 het gehele ziekenhuis gereed. We bouwen een aantal gebouwen waarvan de vier hoofdgebouwen ziekenhuisfuncties hebben. We hebben ook verschillende gebouwen die op verschillende momenten worden opgeleverd. Dus we hebben nog een aantal jaren te bouwen en te plannen wanneer, wat en hoe het opgeleverd is. Ik zeg rond 2023 en 2024, maar dat kan ik nu nog niet aan een datum vastbinden. Dat is nog te vroeg. Maar we starten dit najaar dus met bouwen, dat wil zeggen dat we het kunnen gaan betalen en dat we de financieringsovereenkomsten getekend hebben. Daar is een lang traject aan voorafgegaan.”

Hoe gaat het nieuwe ziekenhuis eruitzien?

“Het is totaal iets nieuws dan het huidige ziekenhuis. Het huidige gebouw in Hilversum gaat plat op twee patiëntvleugels na, die in de jaren negentig zijn bijgebouwd. Die vleugels worden als laatste gerenoveerd en zullen worden gebruikt als servicegebouw. Het wordt ook een kleiner ziekenhuis. We hebben natuurlijk nu twee locaties in Blaricum en Hilversum, maar per saldo wordt het ziekenhuis kleiner en compacter omdat we onze zorg ook anders moeten gaan organiseren. Ongeveer 20 procent van de zorg die we nu aanbieden moet buiten het ziekenhuis plaats kunnen vinden. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld monitoring op afstand. Als je bijvoorbeeld hartpatiënt bent en je moet steeds filmpjes maken, dan hoef je niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. We hebben nu ook een proef met chemotherapie en dat in bepaalde situaties mensen dat thuis zouden kunnen doen. En dat zijn allemaal verkenningen van de komende jaren. Het nieuwe gebouw is natuurlijk een middel, maar het gaat erom hoe we voor de regio die zorg georganiseerd blijven bieden. Dat is tuurlijk de echte aanleiding.”

Waarom is het per se nodig dat het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd?

“Een heleboel redenen. Als je in het huidige gebouw rondloopt dan zie je het eigenlijk al. Het is heel oud. Het is veel te duur om het te verduurzamen. Het is op termijn niet efficiënt om op twee locaties, die zo dichtbij elkaar liggen, twee ziekenhuizen operationeel te houden. Nu hebben we bijvoorbeeld twee spoedeisende hulpen, dat zijn gigantisch grote kostenposten voor een regio waar er in principe een voldoende is. We maken dus van twee locaties, een nieuwe compacte locatie. Dat denken wij nodig te hebben. Het had er eigenlijk allang moeten staan, want dit gebouw is zo oud dat dit niet zo representatief is zoals wij dat zouden willen zien. En dan zeg ik dat nog netjes.”

In welk opzicht is het nieuwe ziekenhuis beter dan het huidige?

“Misschien wel een mooi voorbeeld wat voor patiënten van belang is, is dat we overgaan naar eenpersoons patiëntenkamers. Dus niet meer dat je met meerdere mensen op een kamer ligt. En natuurlijk hopen we, en dat is ook niet nieuw, dat je zo snel mogelijk weer weg bent uit het ziekenhuis. Want het is in principe niet de plaats waar je wilt zijn, tenzij je er moet zijn. Dus het organiseren van de zorg die niet per se hier hoeft plaats te vinden, dat is ook wel echt nieuw. En daar zal iedereen aan moeten wennen.”